Cena Deco iki kişinin İstanbuldaki hikayesiyle başlıyor. Tayvanlı bir Bayan ve Türk bir Bey’in başka bir deyişle bizim İstanbul’da karşılaşmamız; Doğu ve Batı’nın güzelliklerini biraraya getirmeyi istememiz. Asya Kıtası’nın Türkler için çok egzotik olduğunun ve Asya’ya özgü tasarımların pazarda ender bulunur olduğunun farkına vardık .Cena Deco’nun kurucularından birinin Tayvanlı olması ve günlük hayatında tasarıma karşı tutku duyması sebebiyle;Tayvan’dan Türkiye’ye orjinal tasarımları ve zamansız kalitedeki ürünlerin güzelliğini paylaşmaya karar verdik.

İnsanlar iç tasarım yada ev dekorasyonu üzerine konuştukları zaman akıllarına öncelikle Avrupalı yada Batılı tasarımcılar gelmektedir. Asya tasarım markalarını sunmak için çok sınırlı bilgi ve platforma sahip.Ayrıca insanlar Asya’dan gelen ürünlerin kalitesi hakkında şüphe duyabilirler.Cena Deco’nun amacı bu tarzdaki imajları değiştirmek ve yerel pazarla köprü kurmaktır.